Historie “Nieuw Leven”

 

Voor de oorlog werd er op kleine schaal toneel gespeeld in De Goorn. Deze gezelschappen hadden toen alleen mannelijke leden. Wijnand Schouten vierde in 1960 zijn 50 jarig jubileum, wat dus betekent dat hij in 1910 zijn eerste toneelrol speelde. 

Na de oorlogen  werden er Rooms Katholieken verenigingen opgericht, de mensen leefden in een isolement en om ze zelfbewuster te maken werden er verenigingen opgericht wat ook gelijk ontspanning gaf naast de lange werkdagen. Het had allemaal te maken met de sociale opbouw van het dorp.  In 1922 Kunst naar Kracht, in 1930 RK EDO  en in 1945 toneelvereniging “Nieuw Leven”.  Deze verenigingen vielen onder het Comité voor Sport, Cultuur en Vermaak.

Als traditie werd aan zo’n vereniging een geestelijk adviseur aangesteld, voor de toneel werd dit pastoor Lemeer.  

Pastoor Lemeer had het adviseren op zich genomen om toch een soort controle op de vereniging te houden, ook wat betreft de te spelen stukken, ook kon de pastoor zijn invloed laten gelden en de katholieken durfden zich door toneel zelfbewuster op te stellen.

 

Op 21 juni 1945 was de oprichting van de toneelvereniging een feit en werd de eerste ledenvergadering belegd o.l.v. het voorlopige bestuur bestaande uit: mej. B. Leek en de heren J.B. Braas, N.W. Leuren en T. Wildenburg. Op deze ledenvergadering werd het eerste officiële bestuur samen gesteld.

J.B. Braas: voorzitter

T. Wildenburg: secretaris

Mej. Tonia Smal: penningmeesteres

J. Braas Gzn: bestuurslid

Mej.Bets Leek: bestuurslid

Dhr N.W. Leuren trok zich terug uit het bestuur en werd regisseur.

Dhr. Dirk Conijn en dhr Remmert Bakker werden tot kascommissie benoemd.

 

Op voorstel van Arie Schouten wordt de vereniging “Nieuw Leven”genoemd en de contributie werd vastgesteld op 50 cent per lid per maand.

De mensen van het eerste uur waren; 

J.B. Braas, N.W. Leuren, W. Schouten, D. Conijn, A. Smit, T. Smal, V. Pronk, Bets Laan-Leek, T. Pater, R. Bakker, J. Braas gz, J. Koppes, A. Schouten wz, Jac. Laan, T. Wildenburg, Annie Jonker, J. van Baar, Henk Koning dz, D. Braas dz, E. Reus, Cl. Pater, Alie Karsten Alie Schilder.

Het eerste stuk was; “Drie wijze gekken”.

De eerste uitvoeringsavond in cafe Bontje duurden tot 24.00 uur

In de beginjaren speelde men regelmatig, in de periode 1945 – 1946 speelde de vereniging 4 stukken,

Drie Wijze Gekken okt 1945, Een Moeder dec 1945, in samenwerking met RK EDO de eenakter Aardappelen ( welke in drie weken werd ingestudeerd febr 1946 en Pietje april 1946.

In de beginjaren waren de toneelstukken aan regels gebonden, betreffende kuisheid, geloof, persoonsidentiteit en dergelijke. Kinderen mochten onder begeleiding komen kijken, maar moesten wel 16 jaar zijn. In de latere jaren besliste het bestuur welk stuk er gespeeld werd. Door de gemeentelijke subsidie speelden we om en om in d’Ontmoeting en in Dolleburg. Meestal was er een najaars- en voorjaarsstuk.

 

Sinds 2010 hebben we grotere producties ten tonele gebracht, als kleine vereniging zagen we als uitdaging toch wel eens grotere stukken te brengen en door onze enthousiaste toneelgroep en regisseur konden we dat waarmaken. Zo hebben we bij RK EDO, Pronk tulpen, De Kerk en tijdens de Waterweken opgetreden.

 

Werkwijze;

Vroeger was er een leescommissie die stukken las en voorstelde aan het bestuur welk eventueel geschikt om te gaan spelen. In latere jaren gingen we vaak stukken bekijken bij buurtverenigingen of via recensies in de krant kijken naar geschikte stukken. Het hangt natuurlijk af van het aantal spelers(man/vrouw) die beschikbaar zijn.

In principe hebben we diverse soorten stukken opgevoerd, maar de voorkeur van het publiek gaat de laatste jaren toch wel naar een blijspel of klucht. Ook bij de spelers heerst deze voorkeur. Over het algemeen hebben we altijd wel genoeg leden gehad en over het algemeen beschikken we over een groot aantal mannelijke leden, iets wat bij andere buurtverenigingen nog wel eens een probleem is. Net zo als andere verenigingen hebben we meerdere leden uit een familie. Als je zelf op toneel zit komen je kinderen daar ook mee in aanraking, waardoor ze zelf dan ook op toneel gaan. Natuurlijk staan we altijd open voor nieuwe leden en doen wel eens een oproep in de Heraut. In deze 75 jaar hebben we diverse regisseurs mogen verwelkomen. De laatste jaren is Chris van Saarloos uit Abbekerk onze regisseur. 

 

We repeteren eenmaal per week, meestal op de dinsdagavond. We hebben diverse repetitieruimtes gehad, het is nog wel eens een probleem voor een toneelvereniging om er een te vinden. Ooit begonnen in Dolleburg, ook wel eens in schuren, in d’Ontmoeting, Blokkie om, Kunst naar Kracht, Gildehal, Keizer tweewielers, Basisschool en andere locaties zijn we nu weer terug op het oude nest bij Dollenburg en daar zijn we heel erg blij mee. Repetities duren meestal twee uur alleen het derde bedrijf (de nazit) kan wel eens wat uitlopen. Vroeger speelde we om beurten in Dolleburg en d’Ontmoeting, omdat we toen nog gemeentelijke subsidie kregen en niet aan een kroeg de voorkeur mochten geven. Tegenwoordig kijken we meer naar de personele bezetting van de stukken. De grotere in Dolleburg en de kleinere in d’Ontmoeting.

Elk toneelstuk wordt in principe twee keer opgevoerd en daarbij doen we nog een try out in WZC “de Rozenstaete”.

 

Hiernaast hebben we dus grote producties opgevoerd zoals; ”‘Wie temt de Feeks” en de “Midzomernachtdroom” van Shakespeare bij RK EDO buiten en “Scrooge” van Charles Dickens bij Pronk Tulpen in de schuur. Als kleine vereniging leek het ons een leuke uitdaging om zo iets groots voor het hele dorp te realiseren, waarbij we meerdere uitvoeringen konden doen dan normaal, omdat we dan toch duizend man publiek wilden hebben om uit de kosten te komen. Voor zo’n productie wordt er een werkgroep gevormd, die via één door ons opgesteld draaiboek, aan de slag gaat. Natuurlijk is het wel de bedoeling dat alle leden hun inzet hieraan geven.

 

Onze regisseur Chris van Saarloos is de man op de juiste plaats, heeft oog voor spel  en ook fantastische ideeën voor decor en aankleding. Samen met de leden, sponsors, subsidies, de decorploeg en vele andere vrijwilligers kom je dan tot zo’n fantastische productie, iets waar we als kleine vereniging toch wel trots op zijn.  Tijdens zo’n grote productie loop je tegen dingen aan. Een heidens karwei is het realiseren van een vergunning, als je ziet wat daar allemaal bij komt kijken, bedenk je je nog wel eens, maar ook dat hoort erbij en uiteindelijk kan je als vereniging alleen maar trots zijn als alles dan goed verloopt. 

En dan al die positieve geluiden van het publiek, daar doe je het toch voor!!!!!

Leuke Anekdotes.

 

Jos speelde een keer voor postbode en had in Spierdijk een pak gehuurd. Jaren later moest Jos weer als postbode op, hetzelfde pak weer geregeld en wat dacht je het tekstbriefje van jaren terug zat nog in de jaszak.

 

Ook kwam het een keer voor dat Bert vastgebonden lag op een tafel op het toneel en toeschouwer uit het publiek hem wilde bevrijden.

 

Of dat bij een toneelspeelster haar pyjamabroek te veel zakte.

 

Ook een verspreking van “zijne heiligheid”naar zijne gei…..”.

 

Wat ook spectaculair was, was het amfitheater in d’Ontmoeting; Het publiek zat achterin tot plafondhoogte.

 

Ook hebben we een keer een “piepshow” gehouden op de jaarmarkt, voor een gulden kon je naar binnen om een nestje kuikens te bewonderen.

 

En met ons 50-jarig bestaan hadden we een spandoek gespannen bij Dolleburg, maar helaas knapte de lantaarnpaal.

 

Na afloop kregen de spellers een bloemetje, maar ons bloemenmeisje Ria ging met bloemen en al onderuit.


Jubilarissen:

In de beginjaren hadden we veel leden die lang bij de vereniging zijn gebleven; bijvoorbeeld Wijnand Schouten 50 jaar, Henk Koning 50 jaar, Lea Schouten 40 jaar en er zijn er vast nog veel meer die we nog vergeten zin. Van de huidige toneel club zijn er al veel leden die lange tijd verbonden zijn bij het toneel, diversen hebben hun 25 jarig jubileum al gevierd, ook Bert en Lia zitten al ruim 40 jaar bij onze vereniging en hebben beide ook in het bestuur gezeten, die horen gewoon bij de inventaris.  Sommige leden zijn al bij het jeugdtoneel begonnen, vervolgens ben je ze even kwijt, door studie of andere bezigheden en vervolgens stromen ze dan later weer binnen. Vaak komen de leden wel binnen bij de vereniging door het ze persoonlijk te vragen, zoals is toneelspelen niet iets voor jou. Zo ben ik zelf ook bij deze vereniging gekomen, mijn zwager Max was toen regisseur en zei ik heb nog een mooi rolletje voor je, samen met Hans mochten we ieder een uitvoering meedoen. Dat was in het toneelstuk” Het is maar tijdelijk, wij hoefde alleen maar met een grote bel op te komen en “Brand Brand Brand “te roepen, dus dat was te doen. Zelf zit ik nu 32 jaar bij het toneel, waarvan alweer ruim 25 jaar voorzitter. De leukste rollen vind ik persoonlijk toch wel de komische, maar de rollen in de grote producties waren ook prachtig, vooral natuurlijk door de kostuums, decor en de gehele uitstraling. Bij Wie temt de Feeks kwam ik per paard op dat was toch wel heel speciaal.

Natuurlijk heb je altijd wel wat buikkriebels als je op moet, dan denk je waarom doe ik dit eigenlijk, maar als je dan eenmaal aan het spelen bent kunnen alle remmen los en kan je je heerlijk in iemand inleven. Vooral de interactie met het publiek is dan helemaal mooi. Alles heeft te maken met een goede tekstkennis van de spelers. Het is een kwestie van leren en steeds maar weer opdreunen en ik moet eerlijk zeggen  dat hoe ouder je wordt dat ook steeds lastiger wordt. Ik zie het bij het jeugdtoneel, die kinderen stampen de tekst er zo in. Natuurlijk ben je weleens je tekst kwijt en moet je wat improviseren of goed naar de souffleur luisteren, maar gewoon rustig blijven, dan komt het allemaal goed.

Jeugdtoneel.

Jos was ook de grote animator bij het heroprichten van het jeugdtoneel. Zijn moto was wie de jeugd heeft heeft de toekomst. Het jeugdtoneel in de huidige vorm bestaat al weer bijna 25 jaar. Het eerste stuk was “Tjoep en de toverfluit”. In principe ben je vanaf 10 jaar welkom bij het jeugdtoneel. Zij repeteren op dinsdagavond bij Dolleburg onderleiding van Jory en Helmy.  Als de jeugd de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, vliegen ze meestal uit en hebben andere prioriteiten, maar we hopen natuurlijk dat er altijd een paar blijven of later weer terug komen. Maria Brix was de eerste regisseur van het jeugdtoneel andere waren Ria van Geem, Deborah Knijn, Renate van de Woude, Jos Koopman…..

Jubileum.

Natuurlijk hadden we deze maand de jubileum uitvoering “Gekken”willen uitvoeren, maar door de corona hebben we dit moeten uitstellen. Gekken was een komisch stuk, waarin alle leden mee konden doen. Het gaat over twee studenten waarvan de een als vakantiebaan psyciator wordt en de ander zijn assistent. Pa en Moe zijn op vakantie en de studenten hopen een vakantie centje te verdienen door patiënten thuis uit te nodigen en de meest excentrieke figuren komen dan ook. De uitvoering zou in de tennishal hebben plaats gevonden en we hopen dat het volgend jaar wel lukt om het jubileumstuk ten tonele te brengen.

Toekomst.

Wij kijken vol vertrouwen naar de toekomst. We zijn een hechte vereniging en met zijn alle gaan we er natuurlijk wat moois van maken. Natuurlijk reden we dat niet alleen, daar hebben om trouwe publiek voor nodig. Alleen Samen kunnen we een mooie toneel toekomst maken.

Bestuur:

Ons bestuur bestaat nu uit Ria, Marjolijn, Bob en Danielle . Tezamen zijn we bijna 100 jaar lid van de toneelvereniging en binnen het bestuur heeft iedereen zijn eigen taken. Helaas is Jos Koopman ons drie jaar geleden ontvallen, wat een heel groot gemis is voor onze vereniging. Jos heeft jarenlang in het bestuur gezeten en is erelid van onze vereniging.

Foto: Bestuur Nieuw Leven 2020 vlnr Ria, Marjolijn, Bob en Danielle