Toneelvereniging Nieuw Leven bestaat 75 jaar

Toen aan de zeereerwaarde heer Pastoor het plan van RK EDO werd voorgelegd om een vergadering bijeen te roepen van de Dagelijks besturen der verschillende verenigingen teneinde tot oprichting te komen van één toneelvereniging in de parochie, was hij er direct geheel en al voor en riep zelfs vóór bedoelde vergadering alle hem bekende toneelspelers in de parochie bij elkaar”.

Dit zijn de eerste zinnen van de inleiding in het schrift waarin de allereerste notulen van de vereniging werden bijgehouden.

Op 21 juni 1945 was de oprichting van de toneelvereniging een feit en werd de eerste ledenvergadering belegd o.l.v. het voorlopige bestuur bestaande uit: mej. B. Leek en de heren J.B. Braas, N.W. Leuren en T. Wildenburg.

Toenmalig E.W. heer Pastoor Lemeer had het adviseurschap op zich genomen.

Op 21, 23 en 25 oktober van dit jaar werd het eerste stuk “Drie Wijze Gekken”  op de planken gebracht in café Bontje.

De jaren hierop volgend werden er ieder jaar twee à drie stukken opgevoerd, stukken variërend van klucht, comedy tot drama, maar altijd met als doel hoogwaardig amateur theater op te voeren.

Helaas kon door Corona onze grote productie ter ere van ons 75 jaar jubileum niet doorgaan. Er was wel een leuke kwis voor opgezet en er is in  diverse kranten het één en ander over ons 75 jarig bestaan gepubliceerd. Zo hebben we het toch nog een klein beetje gevierd. We hopen zodra het weer kan een grotere uitvoering te kunnen doen om het gemiste jubileum een beetje goed te maken!

 


Onze sponsors