Maria

Wat zijn we opgeschrikt door het overlijden van onze oud toneelspeelster Maria Brix. In de zeventiger jaren is Maria bij onze toneelvereniging gekomen en Maria was een echt toneeldier, wat heeft ze mooie rollen gespeeld en de vereniging een enorme boost gegeven. Volle zalen trokken we toen, mede door Maria’s fantastische toneelspel. Toen we haar een keer vroegen wat ze de leukste stukken vond, waren dat “De dingen van de dag “en “Pinkie”. Maria was altijd zeer tekst vast, wat prettig is voor de medetoneelspelers en had een duidelijke mooie toneelstem, misschien dat ze daardoor ook omroepster werd bij RKEDO, Radio Kolibrie en de ziekenhuisomroep Rovoz. Ook speelde Maria jarenlang leuke toneelrollen voor het Rode Kruis Toneel. Daarnaast heeft ze ook nog het jeugdtoneel geregisseerd.Een paar jaar geleden keerde Maria weer terug op het oude nest Nieuw Leven, waar ze leuke rollen speelden in “Drie is teveel”en “Bokkensprongen” en Maria was nog niets van haar glans verloren en het vierde bedrijf vond ze ook nog heel gezellig. Het was voor Maria een moeilijk besluit om te stoppen met toneelspelen, maar ook dit kon ze weer een plekje geven, nu lekker genieten met Fred, Rachel en de kleinkinderen dacht ze. Helaas zijn de gordijnen van Maria’s leven te vroeg dicht gegaan....

 

Lieve Maria rust zacht en bedankt voor alles

16-02-2021


Toneelvereniging Nieuw Leven bestaat 75 jaar

Toen aan de zeereerwaarde heer Pastoor het plan van RK EDO werd voorgelegd om een vergadering bijeen te roepen van de Dagelijks besturen der verschillende verenigingen teneinde tot oprichting te komen van één toneelvereniging in de parochie, was hij er direct geheel en al voor en riep zelfs vóór bedoelde vergadering alle hem bekende toneelspelers in de parochie bij elkaar”.

Dit zijn de eerste zinnen van de inleiding in het schrift waarin de allereerste notulen van de vereniging werden bijgehouden.

Op 21 juni 1945 was de oprichting van de toneelvereniging een feit en werd de eerste ledenvergadering belegd o.l.v. het voorlopige bestuur bestaande uit: mej. B. Leek en de heren J.B. Braas, N.W. Leuren en T. Wildenburg.

Toenmalig E.W. heer Pastoor Lemeer had het adviseurschap op zich genomen.

Op 21, 23 en 25 oktober van dit jaar werd het eerste stuk “Drie Wijze Gekken”  op de planken gebracht in café Bontje.

De jaren hierop volgend werden er ieder jaar twee à drie stukken opgevoerd, stukken variërend van klucht, comedy tot drama, maar altijd met als doel hoogwaardig amateur theater op te voeren.

Helaas kon door Corona onze grote productie ter ere van ons 75 jaar jubileum niet doorgaan. We hebben wel een leuke kwis voor jullie opgezet en er zal in diverse kranten het één en ander over ons 75 jarig bestaan worden gepubliceerd. Zo willen we het toch nog een klein beetje vieren.


Onze sponsors